องค์ความรู้ + ประสบการณ์ + ความสามารถ + ความเชื่อมั่น

=> “แพลตินั่ม ครีเอชั่น”

แพลตินั่ม ครีเอชั่น เป็นบริษัทมืออาชีพด้านงานบริการประชาสัมพันธ์ แบบครบวงจร
ที่มีประสบการณ์ ร่วม 2 ทศวรรษ มีขีดความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรม, งานผลิตและเผยแพร่ สื่อสร้างสรรค์, รวมทั้งงานบริการทีมงานผลิต

ร่วม 2 ทศวรรษ….ของการเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง สู่การสร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ในนามของรายการ “โลก 360 องศา”