ประวัติ

แพลตินั่ม ครีเอชั่น เป็นบริษัทจํากัด ที่มีขีดความสามารถและประสบการณ์ ด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์มาร่วม 2 ทศวรรษ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นเอเจนซี่โฆษณา ต่อมาได้ขยายบริการด้านผลิตสื่อ และเป็นเจ้าของรายการสารคดีโทรทัศน์ เกี่ยวกับต่างประเทศชื่อ    “โลก 360 องศา”

จากความสามารถ บวก ประสบการณ์ และเครือข่ายเกือบทั่วโลก ที่ได้จากการเดินทาง ทำให้ แพลตินั่ม ครีเอชั่น พัฒนาขีดความสามารถกลายเป็นผู้ให้บริการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น งานผลิตรายการโทรทัศน์, งานผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์หลากรูปแบบ, งานที่ปรึกษาด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์, รวมทั้งงานบริหารและงานจัด “กิจกรรม”

หลักทำงาน

“ประสบการณ์ และองค์ความรู้
ทําให้…สร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โอกาส จากการได้เห็นโลกกว้าง
ทําให้เรา…สร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขอบเขต และ คุณธรรมที่เราถือมั่น
ทําให้เราคงอยู่ได้…อย่างยั่งยืน”

ปวีณา สิงห์บูรณา
Founder & CEO

“ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม และการตลาด
เราจึงต้องเข้าใจให้รอบด้าน ทั้งในและต่างประเทศ แล้วคิดตามให้ทัน
จึงจะสามารถสร้างสรรค์ งานออกมาได้ตอบโจทย์ ตรงจุด และคุ้มตังค์”

ชูเกียรติ สิงห์บูรณา
Creative Director

“เราเชื่อว่า ความจริงจังกับงาน ++ ความจริงใจกับลูกค้า
และความเกื้อกูลกับพันธมิตร เป็นส่วนสําคัญ
ที่ทําให้เรายืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้”

สุมลรัตน์ สกุลสิริทรัพย์
Account Director