ประวัติความเป็นมา


บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จำกัด เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2543 เริ่มต้นจากการให้บริการวางแผนสื่อโฆษณา ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เริ่มผลิตรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์หลายรายการ รวมถึงรายการสารคดีต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียง ที่ชื่อ “โลก 360 องศา” ซึ่งนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ และจับกระแสโลก ส่งผลให้รายการ ”โลก 360 องศา” ได้รับรางวัล บนเวทีต่างๆ อยู่หลายครั้ง

ทุกวันนี้ บริษัท ปรับเข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยรับผลิตคอนเทนท์ สำหรับสื่อออนไลน์ ทุกประเภท และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆ เต็มรูปแบบ

ทีมงาน

ปวีณา สิงห์บูรณา

กรรมการผู้จัดการ

ปวีณา มีประสบการณ์กว่า 23 ปีในวงการสื่อ เป็นผู้ผลิตรายการต่างๆ และเป็นนักประชาสัมพันธ์

เป็นพิธีกรทางโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการบนเวทีเสวนาต่างๆ และผู้บรรยายในเวทีสากลระดับโลกอีกด้วย

ปวีณาจบปริญาตรีด้านศิลปศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ (MM)

Eady Chu (ชูเกียรติ สิงห์บูรณา)

ผู้อำนวยการ “ฝ่ายสร้างสรรค์”

Eady Chu คือ คนที่ตีโจทย์ยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ได้เสมอ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นำเสนอ และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตอบโจทย์ …. นั่นแหละ เขาเลย

Eady Chu จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

สุมลรัตน์ (โอ๋) สกุลสิริทรัพย์

ผู้อำนวยการ “ฝ่ายดูแลลูกค้า”

โอ๋ สุมลรัตน์ มีประสบการณ์กว่า 18 ปีในการบริการลูกค้า เข้าใจงานผลิต เข้าใจลูกค้า ใจเย็น ทำลูกค้ายิ้มได้เสมอ

โอ๋ สุมลรัตน์ จบปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ และ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

รางวัล

Best Content @ Energy Media Awards 2016

CEO Paweena Singboorana receiving award from Thai Prime Minister.

Best TV Documentary 2006 – Thai Government Public Relations Department.

Media Icon Award from North Bangkok University 2016.